Liên hệ: 8:00AM - 8:00PM

1900234532 - 02871096234

Thay đổi và xóa dữ liệu cá nhân

Thay đổi và xóa dữ liệu cá nhân:


1. Công ty TNHH Anh Phúc thực hiện các bước hợp lý để giữ cho thông tin cá nhân do Công ty TNHH Anh Phúc nắm giữ chính xác và cập nhật, đồng thời xóa thông tin cá nhân đã lỗi thời và các thông tin cá nhân không chính xác hoặc dư thừa khác, tuy nhiên, Khách hàng phải chịu trách nhiệm để cung cấp thông tin chính xác cũng như cập nhật dữ liệu được cung cấp trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào.


1.1. Người dùng có thể thay đổi (cập nhật, bổ sung hoặc xóa) bất kỳ thông tin dữ liệu cá nhân do mình cung cấp, Trước thời gian giải ngân,yêu cầu CSKH hỗ trợ. Trường hợp hy hữu không may khi giải ngân khoản vay khách hàng mới phát hiện ra, như vậy khách hàng phải đến trụ sở để được nhân viên hỗ trợ. Còn không khách hàng có thể ủy quyền cho bên thứ 3 thay cho sự vắng mặt của khách hàng. cũng như cài đặt quyền riêng tư của họ, bằng cách sử dụng chức năng chỉnh sửa dữ liệu cá nhân. Người dùng có nghĩa vụ quan tâm đến tính kịp thời của việc thực hiện các thay đổi đối với dữ liệu đã cung cấp trước đó, nếu không Tổ chức không chịu trách nhiệm về việc không nhận được khoản vay, v.v.


1.2. Người dùng cũng có thể ủy quyền cho bên thứ 3 hợp pháp lý để hỗ trợ khách hàng ,thông tin cá nhân do người dùng cung cấp trong một tài khoản cụ thể. Đồng thời, việc xóa tài khoản của bạn có thể dẫn đến việc không thể sử dụng một số Dịch vụ. khuyến mãi từ phía dịch vụ.


1.3. Khách hàng có quyền nhận thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình tại Công ty TNHH Anh Phúc.


1.4 Để tuân thủ các quy định tại khoản 1.1 và 1.2 của Chính sách Bảo mật này, Công ty TNHH AnhPhuc.Vn có thể yêu cầu xác nhận danh tính của khách hàng, yêu cầu cung cấp xác nhận đó dưới mọi hình thức không trái với quy định của pháp luật.